Cân điện tử Huazhi-Taiwan
 

HCM 0915 17 17 07 - 0906 49 49 67
Hà Nội 0977 912 885 - 0934 363 989
hỗ trợ

Cân điện tử DJ
Huazhi-Taiwan

600g x 0.01g
1000g x 0.01g
2000g x 0.01g
3000g x 0.01g

Cân điện tử DJ-B
Huazhi-Taiwan

1Kg x 0.1g
2Kg x 0.1g
3Kg x 0.1g
6Kg x 0.1g.

Cân điện tử HZT-A
Huazhi-Taiwan

600g X 0.01g .
1000g X 0.01g .
2000g X 0.01g.
3000g X 0.01g.

Cân điện tử HZF-B
Huazhi-Taiwan

1Kg x 0.1g
2Kg x 0.1g
3Kg x 0.1g
6Kg x 0.1g.

Cân điện tử HZY
Huazhi-Taiwan

100g x 0.001g
200g x 0.001g
300g x 0.001g

Cân điện tử HZQ
Huazhi-Taiwan

3Kg X 0.1g
6Kg X 0.2g
15Kg X 0.5g
30Kg X 1g

Cân điện tử PTY
Huazhi-Taiwan

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g
30Kg/2g

1 pages - 7 Products

Ms Tâm: 0948.297.297 Ms Thủy: 0915.17.17.07

Mr Bình: 0933.967.769 - 0906.49.49.67

151 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh

Ms Tâm

028.54.49.49.67

0948.297.297

Ms Thủy

0915.17.17.07

Mr Bình

0906.49.49.67

0933.967.769

151 Đường D1 ,
Phường 25 ,
Quận Bình Thạnh ,
TP.Hồ Chí Minh