Cân điện tử UTE
can viet my
 

HCM 0915 17 17 07 - 0906 49 49 67
Hà Nội 0977 912 885 - 0934 363 989
hỗ trợ
cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my cân điện tử, can dien tu, can dien tu viet my

Cân điện tử đếm UCA-K

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử đếm UCA

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử đếm UCA-G

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử đếm UCA-E

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử UWA

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-K

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-G

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-E

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-F

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWP

1.5Kgx0,2
3Kgx0.5g
15Kgx2g

Cân treo UT

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân điện tử BSWI

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử BSWS

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử BSC

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử sàn BSWI

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 2 kg
10Tấn x 5kg

Cân điện tử UEQ

150g/0.005g .
300g/0.01g .
600g/0.01g .
1200g/0.01g

Cân điện tử BB-C

150g/0.005g .
300g/0.01g .
600g/0.01g .

1 pages - 17 Products

Ms Tâm: 0948.297.297 Ms Thủy: 0915.17.17.07

Mr Bình: 0971.49.49.67

151 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh

Ms Tâm

028.54.297.297

0948.297.297

Ms Tâm

0915.17.17.07

Mr Bình

0971.49.49.67

0906.49.49.67

 

643/30A XVNT ,
Phường 26 ,
Quận Bình Thạnh ,
TP.Hồ Chí Minh