Cân điện tử UTE
 

HCM 0915 17 17 07 - 0906 49 49 67
Hà Nội 0977 912 885 - 0934 363 989
hỗ trợ

Cân điện tử đếm UCA-K

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử đếm UCA

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử đếm UCA-G

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử đếm UCA-E

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử UWA

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-K

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-G

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-E

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWA-F

3Kg x0.1g
7.5Kg/0.5g
15Kg/1g
30Kg/1g

Cân điện tử UWP

1.5Kgx0,2
3Kgx0.5g
15Kgx2g

Cân treo UT

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân điện tử BSWI

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử BSWS

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử BSC

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử sàn BSWI

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 2 kg
10Tấn x 5kg

Cân điện tử UEQ

150g/0.005g .
300g/0.01g .
600g/0.01g .
1200g/0.01g

Cân điện tử BB-C

150g/0.005g .
300g/0.01g .
600g/0.01g .

1 pages - 17 Products

Ms Tâm: 0948.297.297 Ms Thủy: 0915.17.17.07

Mr Bình: 0933.967.769 - 0906.49.49.67

151 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh

Ms Tâm

028.54.49.49.67

0948.297.297

Ms Thủy

0915.17.17.07

Mr Bình

0906.49.49.67

0933.967.769

151 Đường D1 ,
Phường 25 ,
Quận Bình Thạnh ,
TP.Hồ Chí Minh