Load cell Mavin NA3
 
Chi Tiết Sản Phẩm :

Load cell Mavin NA3

Thông số kỹ thuật :
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
Product Information :

Cân điện tử cùng loại :

Load cell Mavin NA 2
60kg, 100kg, 150kg
250kg,500kg 750kg
Load cell Mavin NA5
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
Load cell Mavin NA1
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA6
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA10
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA148
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA20
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
Load cell Mavin NB1
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NB5
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NB9
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NS2
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NS6
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NS13
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin ND2
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn

1 pages - 14 Products

-------------------- Trở về trang trước

Ms Tâm:08.54.297.297 - 0948.297.297

Mr Bình:08.54.49.49.67 - 0906.49.49.67

151 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh
Ms Tâm

08.54.297.297
0948.297.297

Mr Bình

08.54.49.49.67
0906.49.49.67

151 Đường D1 ,
Phường 25 ,
Quận Bình Thạnh ,
TP.Hồ Chí Minh