Cân điện tử Việt Mỹ chuyên kinh doanh can dien tu
 

trang chủ

----- Tin tức và Sự kiện

sản phẩm cân điện tử mới

cân bàn điện tử digi28ss
DIGI 60kgx0.01kg
DIGI 150kgx0.02kg
DIGI 300kgx0.02kg
DIGI 500kgx0.05kg
Explorer®
60g x 0.0001g
110g x 0.0001g
210g x 0.0001g
220g x 0.0001g
Cân thủy sản JWP Jadever-Taiwan
1.5Kg x 0.2g
3Kg x 0.5g
15Kg x 2g
30Kg x 5g
Cân đếm ALC Taiwan
3Kg X 0.1g
6Kg X 0.2g
15Kg X 0.5g
30Kg X 1g
Cân treo OCS
1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg
Cân điện tử LPWN Jadever-Taiwan
LPWN 3Kg x 0.1g
LPWN 6Kg x 0.2g
LPWN 15Kg x 0.5g
LPWN 30Kg x 1g
Cân treo 10 tấn JLC
JLC 1Tấn x 0.2kg
JLC 2Tấn x 0.5kg
JLC 5Tấn x 1kg
JLC 10Tấn x 5kg
Cân bàn JWI 588 Jaderver Taiwan
JWI 60kgx0.01kg
JWI 150kgx0.02kg
JWI 300kgx0.02kg
JWI 500kgx0.05kg
  Cân treo điện tử OSC-H2
1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg
Load cell VLC-100 VMC-USA
500kg,2000kg, 3000kg,5000kg,
Cân điện tử UWA-K Taiwan
3kgx0.1g
6kg x0.2g
15kg x1g
30kg x2g
Cân phân tích UEQ UTE-Taiwan
200g X 0.01g
300g X 0.01g
600g X 0.01g
1200g X 0.01g
Cân điện tử PTQ-A
PTQ-A 3Kg x 0.1g
PTQ-A 6kg x 0.2g
PTQ-A 15Kg x 0.5g
PTQ-A 30Kg x 1g
Cân phân tích HZT-A<br/>HZ -Taiwan
HZT-A 600g X 0.01g
HZT-A 1000g X 0.01g
HZT-A 2000g X 0.01g
HZT-A 3000g X 0.01g
Cân phân tích HZF-B-HZ-Taiwan
HZF-B600g X 0.1g
HZF-B1000g X 0.1g
HZF-B2000g X 0.1g
HZF-B6000g X 0.1g
Cân điện tử NWTH Jaderver-Taiwan
NWTH 3Kg x0.1g
NWTH 6Kg x0.5g
NWTH 15Kg x1g
NWTH 20Kg x1g
Cân điện tử HZT-B
HZT-B 600g X 0.1g
HZT-B 1000g X 0.1g
HZT-B 3000g X 0.1g
HZT-B 6000g X 0.1
Cân điện tử  HAW GS SHINKO- Japan
HAW 3Kg x 0.1g
HAW 6Kg x 0.2g
HAW 15Kg x 0.5g
HAW 30Kg x 1g
 Cân điện tử đếm CS -Korea
2.5Kg X 0.5g
5Kg X 2g
10kg X 1g
15kg X 2g
Cân sàn YHT3 Taiwan
1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg
Cân sàn A9-Taiwan
1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg
 Cân điện tử đếm UWA-M -Taiwan
3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g
Cân thủy sản  BSWS UTE Taiwan
60kg x 5g
150kg x 10g
300kg x 20g
500kg x 20g
Cân điện tử HZF-B Huazhi -Taiwan
HZF-B 600g x 0.1g
HZF-B 1000g x 0.1g
HZF-B 3000g x 0.1g
HZF-B 6000g x 0.1g
Cân điện tử JWL Jaderver-Taiwan
JWL 3Kg x 0.1g
JWL 6Kg x 0.2g
JWL 15Kg x 0.5g
JWL 30Kg x 1g
Cân điện tử KD-S
KD-S 500g X 0.1g
KD-S 1000g X 0.2g
KD-S 3000g X 0.5g
KD-S 5000g X 1g

Ms Tâm:08.54.297.297 - 0948.297.297

Mr Bình:08.54.49.49.67 - 0906.49.49.67

151 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh
Ms Tâm

08.54.297.297
0948.297.297

Mr Bình

08.54.49.49.67
0906.49.49.67

151 Đường D1 ,
Phường 25 ,
Quận Bình Thạnh ,
TP.Hồ Chí Minh